TORSDAG 12.04.2018 – Nedre Eiker bibliotek ønsker velkommen til en kveld med foredrag ved Anne Irene Risøy om vikingetiden i sørøst-Norge.
I dette foredraget sammenlignes vikingtiden slik den fremkommer i ulike typer kilder (både arkeologiske, skriftlige og stedsnavn) fra de ulike områdene i sørøst-Norge.
Hva er likt og hva er ulikt mellom de ulike områdene og hvorfor er det slik? Varte vikingtiden like lenge i alle områder, eller tok den slutt til ulik tid; og i så fall hvorfor?

Anne Irene Risøy er førsteamanuensis ved Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
ved Høgskolen i Sørøst-Norge (avd. Drammen).

Gratis inngang.

Translate »