I år har Palestina vært okkupert i 50 år, og en løsning synes fjernere enn noen gang. Arne Birger Heli fra Drammen har reist mye i Palestina og har også skrevet bok om livet under okkupasjonen. Han vil snakke om hvordan hverdagen er for palestinerne. Gratis inngang. Velkommen!

Translate »